• 12.10.2016

    Trenger du matavfallsposer?

    Knyt en pose på håndtaket til beholderen for matavfall. Renovatøren vil legge igjen en rull med poser når matavfallet hentes hos deg.

  • 07.10.2016

    Miljøvennlig restavfallskontrakt

    RfD har tildelt ny kontrakt til selskapet Rekom AS for transport og behandling av restavfall. Rekom kunne tilby en miljøvennlig transport uten bruk av fossilt drivstoff, kort transportavstand til behandlingsanlegg og ikke minst god utnyttelse av råvaren.